MyCricketLadders

Share:
 
Season 
Grade 
View
Total Records: 9
Victorian Premier Cricket - Kookaburra Men's Premier Firsts
1sts Season Ladder
RANK TEAM P W2 W1 D L1 L2 WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
Pts AVER FORM
1
Dandenong 8 0 6 1 1 0 33 1161 64 1248 29.0 1.8042 WLWDW A U
2
Footscray 8 0 6 1 1 0 50 1467 57 1367 28.0 1.2234 WWWDW A U
3
Carlton 8 0 6 0 2 0 47 1669 60 1527 27.0 1.3953 WLWWW A U
4
St Kilda 8 0 5 1 2 0 48 1287 61 1034 26.0 1.5818 WWWDL A U
5
Ringwood 8 0 5 1 2 0 51 1373 60 1060 25.0 1.5239 WWLDL A U
6
Fitzroy Doncaster 8 0 4 1 3 0 41 1160 71 1392 20.0 1.4431 WWWDL A U
7
Frankston Peninsula 8 0 4 1 3 0 57 1304 48 1263 20.0 0.8694 LLWDW A U
8
Geelong 8 0 4 0 4 0 53 1555 59 1542 19.0 1.1226 WWWLW A U
9
Monash Tigers 8 0 4 0 4 0 54 1401 55 1346 18.0 1.0601 LLWLW A U
10
Camberwell Magpies 8 0 4 0 4 0 51 1511 55 1607 18.0 1.0140 LLLWW A U
11
Prahran 8 0 4 1 3 0 57 1403 54 1494 18.0 0.8897 WLWDL U
12
Essendon 8 0 3 1 4 0 58 1582 58 1468 16.0 1.0777 LLLDW A U
13
Melbourne University 8 0 3 1 4 0 58 1270 51 1432 14.0 0.7798 LWLDL U
14
Northcote 8 0 3 0 5 0 65 1434 56 1439 13.0 0.8585 LWLWL A U
15
Melbourne 8 0 2 1 5 0 56 1435 48 1457 11.0 0.8442 LWLDL A U
16
Greenvale Kangaroos 8 0 2 0 6 0 58 1222 46 1347 9.0 0.7195 LWLLW A U
17
Kingston Hawthorn 8 0 2 0 6 0 73 1302 46 1273 8.0 0.6445 WLLWL U
18
Casey-South Melbourne 8 0 0 0 8 0 75 1234 36 1474 0.0 0.4018 LLLLL U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:32AM (local time)

Victorian Premier Cricket - Kookaburra Men's Premier Firsts
1st XI White Ball Ladder
RANK TEAM P W D L WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
POINTS NRR
1 Dandenong 8 6 1 1 33 1161 64 1248 29 0.6731 A U
2 Footscray 8 6 1 1 50 1467 57 1367 28 0.5867 A U
3 Carlton 8 6 0 2 47 1669 60 1527 27 0.7395 A U
4 St Kilda 8 5 1 2 48 1287 61 1034 26 0.9399 A U
5 Ringwood 8 5 1 2 51 1373 60 1060 25 0.8174 A U
6 Fitzroy Doncaster 8 4 1 3 41 1160 71 1392 20 0.3504 A U
7 Frankston Peninsula 8 4 1 3 57 1304 48 1263 20 -0.2734 A U
8 Geelong 8 4 0 4 53 1555 59 1542 19 0.3158 A U
9 Monash Tigers 8 4 0 4 54 1401 55 1346 18 0.6069 A U
10 Camberwell Magpies 8 4 0 4 51 1511 55 1607 18 0.0202 A U
11 Prahran 8 4 1 3 57 1403 54 1494 18 -0.5967 U
12 Essendon 8 3 1 4 58 1582 58 1468 16 0.2332 A U
13 Melbourne University 8 3 1 4 58 1270 51 1432 14 -0.4220 U
14 Northcote 8 3 0 5 65 1434 56 1439 13 -0.2294 A U
15 Melbourne 8 2 1 5 56 1435 48 1457 11 -0.5307 A U
16 Greenvale Kangaroos 8 2 0 6 58 1222 46 1347 9 -0.8315 A U
17 Kingston Hawthorn 8 2 0 6 73 1302 46 1273 8 -0.8157 U
18 Casey-South Melbourne 8 0 0 8 75 1234 36 1474 0 -1.5107 U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:32AM (local time)


Victorian Premier Cricket - Kookaburra Men's Premier Seconds
2nds Season Ladder
RANK TEAM P W2 W1 D L1 L2 WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
Pts AVER FORM
1
St Kilda 8 0 7 1 0 0 30 1301 59 1100 33.0 2.3260 WWWWD A U
2
Melbourne University 8 0 6 1 1 0 47 1326 52 1205 29.0 1.2175 LWWWD A U
3
Footscray 8 0 6 1 1 0 50 1409 54 1275 27.0 1.1935 WWWWD A U
4
Dandenong 8 0 6 0 2 0 42 1605 59 1409 26.0 1.6002 WLWLW A U
5
Camberwell Magpies 8 0 6 0 2 0 56 1747 62 1601 24.0 1.2081 WLWWW U
6
Carlton 8 0 4 1 3 0 42 1174 46 1177 19.0 1.0924 WLWWD A U
7
Geelong 8 0 4 0 4 0 60 1447 61 1390 18.0 1.0584 WLLWW A U
8
Prahran 8 0 4 0 4 0 40 1372 57 1379 17.0 1.4178 LLWLL A U
9
Ringwood 8 0 4 0 4 0 61 1280 62 1325 17.0 0.9819 LWLWL A U
10
Northcote 8 0 4 0 4 0 56 1013 51 1145 17.0 0.8057 LWWWL A U
11
Essendon 8 0 3 0 5 0 51 1262 68 1327 15.0 1.2680 WWLLL A U
12
Fitzroy Doncaster 8 0 3 0 5 0 58 1414 53 1402 13.0 0.9216 WWLLW A U
13
Monash Tigers 8 0 3 0 5 0 59 1200 52 1340 13.0 0.7893 LLLLW A U
14
Greenvale Kangaroos 8 0 3 0 5 0 65 1284 50 1319 13.0 0.7488 LWLLW A U
15
Melbourne 8 0 3 0 5 0 60 1477 58 1530 12.0 0.9332 WLLWL U
16
Casey-South Melbourne 8 0 2 0 6 0 66 1412 43 1534 9.0 0.5997 LWWLL A U
17
Frankston Peninsula 8 0 1 0 6 0 71 1306 49 1289 6.0 0.6992 LLLLT U
18
Kingston Hawthorn 8 0 0 0 7 0 71 1338 39 1473 2.0 0.4990 LLLLT U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:31AM (local time)

Victorian Premier Cricket - Kookaburra Men's Premier Seconds
2nd XI White Ball Ladder
RANK TEAM P W D L WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
POINTS NRR
1 St Kilda 8 7 1 0 30 1301 59 1100 33 1.1035 A U
2 Melbourne University 8 6 1 1 47 1326 52 1205 29 0.9492 A U
3 Footscray 8 6 1 1 50 1409 54 1275 27 0.5336 A U
4 Dandenong 8 6 0 2 42 1605 59 1409 26 1.1195 A U
5 Camberwell Magpies 8 6 0 2 56 1747 62 1601 24 0.2020 U
6 Carlton 8 4 1 3 42 1174 46 1177 19 0.2867 A U
7 Geelong 8 4 0 4 60 1447 61 1390 18 1.0836 A U
8 Prahran 8 4 0 4 40 1372 57 1379 17 0.2292 A U
9 Ringwood 8 4 0 4 61 1280 62 1325 17 -0.0392 A U
10 Northcote 8 4 0 4 56 1013 51 1145 17 -0.9357 A U
11 Essendon 8 3 0 5 51 1262 68 1327 15 0.5743 A U
12 Fitzroy Doncaster 8 3 0 5 58 1414 53 1402 13 0.2018 A U
13 Monash Tigers 8 3 0 5 59 1200 52 1340 13 -0.4730 A U
14 Greenvale Kangaroos 8 3 0 5 65 1284 50 1319 13 -0.5623 A U
15 Melbourne 8 3 0 5 60 1477 58 1530 12 -0.3938 U
16 Casey-South Melbourne 8 2 0 6 66 1412 43 1534 9 -0.8047 A U
17 Frankston Peninsula 8 1 1 6 71 1306 49 1289 6 -1.2718 U
18 Kingston Hawthorn 8 0 1 7 71 1338 39 1473 2 -1.1474 U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:31AM (local time)


Victorian Premier Cricket - Kookaburra Men's Premier Thirds
Season Ladder
RANK TEAM P W2 W1 D L1 L2 WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
Pts AVER FORM
1
Geelong 8 0 7 1 0 0 29 1112 65 896 35.0 2.7817 WWWDW A U
2
Dandenong 8 0 7 0 1 0 46 967 71 892 33.0 1.6733 WWWLW A U
3
Fitzroy Doncaster 8 0 6 0 2 0 46 1383 55 1188 25.0 1.3919 LWWWW A U
4
Footscray 8 0 6 0 2 0 51 1300 59 1358 25.0 1.1075 WLWLW A U
5
Melbourne University 8 0 5 1 2 0 60 1295 61 1196 23.0 1.1008 WLLWW A U
6
Essendon 8 0 3 1 3 0 44 1284 49 1205 18.0 1.1866 WTLWL A U
7
St Kilda 8 0 4 1 3 0 56 1243 55 1125 18.0 1.0852 LWLDL U
8
Carlton 8 0 3 1 4 0 52 1273 50 1120 15.0 1.0929 WWWDL A U
9
Camberwell Magpies 7 0 3 0 4 0 55 1377 57 1219 14.0 1.1707 WLWLL A U
10
Prahran 8 0 3 1 4 0 49 1115 54 1229 14.0 0.9998 WLWDL U
11
Melbourne 8 0 3 0 4 0 59 1170 61 1283 14.0 0.9428 LTWWL U
12
Casey-South Melbourne 8 0 3 1 4 0 59 953 44 871 14.0 0.8160 LLWDW U
13
Northcote 8 0 3 1 4 0 66 1151 46 1150 14.0 0.6976 WLLDW U
14
Monash Tigers 7 0 3 0 4 0 46 1232 48 1251 13.0 1.0276 LLLWW A U
15
Ringwood 8 0 3 0 5 0 54 988 60 1218 13.0 0.9013 WWLLL A U
16
Frankston Peninsula 8 0 2 0 6 0 68 994 50 1073 9.0 0.6812 LWLLW A U
17
Kingston Hawthorn 8 0 1 1 6 0 54 1047 40 1284 6.0 0.6040 LLLDL U
18
Greenvale Kangaroos 8 0 0 1 7 0 67 663 36 989 2.0 0.3602 LLLDL U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:33AM (local time)

Victorian Premier Cricket - Kookaburra Men's Premier Thirds
3rds White Ball Ladder
RANK TEAM P W D L WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
POINTS NRR
1 Geelong 8 7 1 0 29 1112 65 896 35 1.8054 A U
2 Dandenong 8 7 0 1 46 967 71 892 33 1.2639 A U
3 Fitzroy Doncaster 8 6 0 2 46 1383 55 1188 25 0.8585 A U
4 Footscray 8 6 0 2 51 1300 59 1358 25 0.3697 A U
5 Melbourne University 8 5 1 2 60 1295 61 1196 23 0.1921 A U
6 St Kilda 8 4 1 3 56 1243 55 1125 18 0.9917 U
7 Essendon 8 3 2 3 44 1284 49 1205 18 0.2664 A U
8 Carlton 8 3 1 4 52 1273 50 1120 15 -0.3314 A U
9 Camberwell Magpies 7 3 0 4 55 1377 57 1219 14 0.3502 A U
10 Prahran 8 3 1 4 49 1115 54 1229 14 -0.2735 U
11 Melbourne 8 3 1 4 59 1170 61 1283 14 -0.3372 U
12 Casey-South Melbourne 8 3 1 4 59 953 44 871 14 -0.5246 U
13 Northcote 8 3 1 4 66 1151 46 1150 14 -0.7291 U
14 Monash Tigers 7 3 0 4 46 1232 48 1251 13 -0.0199 A U
15 Ringwood 8 3 0 5 54 988 60 1218 13 -0.3457 A U
16 Frankston Peninsula 8 2 0 6 68 994 50 1073 9 -0.4781 A U
17 Kingston Hawthorn 8 1 1 6 54 1047 40 1284 6 -0.9055 U
18 Greenvale Kangaroos 8 0 1 7 67 663 36 989 2 -1.9843 U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:33AM (local time)


Victorian Premier Cricket - Kookaburra Men's Premier Fourths
4ths Season Ladder
RANK TEAM P W2 W1 D L1 L2 WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
Pts AVER FORM
1
Monash Tigers 7 0 7 0 0 0 24 1131 54 997 33.0 2.5524 WWWWW A U
2
Carlton 8 0 6 1 1 0 41 1109 64 774 31.0 2.2366 WWWWD A U
3
St Kilda 8 0 7 0 1 0 37 1115 58 1103 30.0 1.5846 LWWWW A U
4
Essendon 8 0 6 0 2 0 46 1340 69 1123 27.0 1.7898 WLWLW A U
5
Melbourne 8 0 6 0 2 0 63 1356 65 808 27.0 1.7315 WWLWW A U
6
Dandenong 8 0 5 0 3 0 57 1225 43 1339 22.0 0.6902 WLWLW A U
7
Camberwell Magpies 7 0 4 1 2 0 38 897 45 1045 18.0 1.0165 LWDLW U
8
Casey-South Melbourne 8 0 4 0 4 0 57 1228 51 1179 18.0 0.9319 LWWLW A U
9
Fitzroy Doncaster 8 0 4 0 4 0 54 1334 48 1316 17.0 0.9010 WLWWL A U
10
Footscray 8 0 3 1 4 0 50 1275 41 1166 16.0 0.8967 LDWWL A U
11
Geelong 8 0 3 1 4 0 57 1127 42 1208 16.0 0.6874 WLWDL A U
12
Melbourne University 8 0 3 1 4 0 57 1044 49 1117 14.0 0.8035 WWLWD U
13
Frankston Peninsula 8 0 3 0 5 0 72 1121 65 1262 13.0 0.8019 LWLLW A U
14
Prahran 8 0 3 0 5 0 53 1126 52 1238 12.0 0.8924 LWLLL U
15
Kingston Hawthorn 8 0 1 1 6 0 41 1116 47 1289 7.0 0.9925 LLLDL A U
16
Ringwood 8 0 1 0 7 0 53 1060 41 1181 5.0 0.6943 LLLLL A U
17
Greenvale Kangaroos 8 0 1 0 7 0 64 1083 51 1249 4.0 0.6910 LLLWL U
18
Northcote 8 0 1 0 7 0 66 992 45 1285 4.0 0.5264 LLLLL U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:31AM (local time)

Victorian Premier Cricket - Kookaburra Men's Premier Fourths
4ths White Ball Ladder
RANK TEAM P W D L WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
POINTS NRR
1 Monash Tigers 7 7 0 0 24 1131 54 997 33 1.7414 A U
2 Carlton 8 6 1 1 41 1109 64 774 31 1.9629 A U
3 St Kilda 8 7 0 1 37 1115 58 1103 30 0.6620 A U
4 Melbourne 8 6 0 2 63 1356 65 808 27 1.4987 A U
5 Essendon 8 6 0 2 46 1340 69 1123 27 0.7517 A U
6 Dandenong 8 5 0 3 57 1225 43 1339 22 -1.0052 A U
7 Casey-South Melbourne 8 4 0 4 57 1228 51 1179 18 -0.0319 A U
8 Camberwell Magpies 7 4 1 2 38 897 45 1045 18 -0.5349 U
9 Fitzroy Doncaster 8 4 0 4 54 1334 48 1316 17 -0.0125 A U
10 Footscray 8 3 1 4 50 1275 41 1166 16 0.1191 A U
11 Geelong 8 3 1 4 57 1127 42 1208 16 -0.7437 A U
12 Melbourne University 8 3 1 4 57 1044 49 1117 14 -0.8066 U
13 Frankston Peninsula 8 3 0 5 72 1121 65 1262 13 -0.2409 A U
14 Prahran 8 3 0 5 53 1126 52 1238 12 -0.3325 U
15 Kingston Hawthorn 8 1 1 6 41 1116 47 1289 7 0.2239 A U
16 Ringwood 8 1 0 7 53 1060 41 1181 5 -0.6481 A U
17 Greenvale Kangaroos 8 1 0 7 64 1083 51 1249 4 -1.0961 U
18 Northcote 8 1 0 7 66 992 45 1285 4 -1.3459 U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:31AM (local time)


Mercantile Cricket Association - A Sunday Grade
RANK TEAM P W2 W1 D L1 L2 WKTS
LOST
RUNS
FOR
WKTS
TAKEN
RUNS
AGST
POINTS %
1 Carnegie 7 0 6 0 1 0 47 1371 62 1044 24 1.7323
2 Melbourne Cobras 7 0 6 0 1 0 58 1506 60 982 24 1.5865
3 Maccabi AJAX 7 0 3 2 2 0 31 776 39 688 16 1.4190
4 Clayton Blues 7 0 3 2 2 0 42 786 41 679 16 1.1300
5 Malvern 7 0 3 1 3 0 48 780 52 1017 14 0.8309 U
6 Doveton North 7 0 2 2 3 0 44 747 32 928 12 0.5854
7 Clayton Navy 7 0 0 3 4 0 40 512 31 637 6 0.6229
8 Monash Tigers 7 0 0 0 7 0 56 1150 49 1653 0 0.6087 U
Last re-calculated: Nov 23, 2017 3:31AM (local time)

Legend:
W2: Won on second innings (outright win); W1: Won on first innings; D: Draw or Tie; L1: Lost on first innings; L2: Lost on second innings (outright loss)

Symbol U displays if unofficial results are included.
Symbol Adisplays to indicate a points adjustment for this team, click symbol for details.